Uczniowie klasy 5 Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Węglówce w czasie nauki zdalnej bardzo aktywnie uczestniczyli w różnych konkursach pozaszkolnych. Na większości z nich odnotowywali sukcesy i otrzymywali nagrody.  W marcu uczniowie wzięli udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy — od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Organizatorem konkursu co roku jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Należało  wykonać dwuwymiarową pracę plastyczną obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym. Termin nadsyłania prac konkursowych do OR KRUS upływał z dniem 31 marca 2021 roku. Etap wojewódzki  zakończył się 30 kwietnia 2021 r.

Prace plastyczne na konkurs wykonali: Maksymilian Kut i  Milena Rudy – uczniowie klasy 5 z  naszej szkoły.

Gratulujemy ciekawych pomysłów plastycznych i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu w przyszłym roku.

Recommended Posts