W maju 2021r. ogłoszono wyniki GMINNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO „WOLNI OD PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ” (III edycja).

Celem konkursu było podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu, narkotyków i papierosów, a także stosowania przemocy.
Uczestnikami konkursu  byli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Korczyna. Uczniowie wykonywali pracę zbiorową –  ulotkę profilaktyczną związaną z uzależnieniami lub przemocą – negatywne konsekwencje wynikające ze stosowania używek. Można było napisać opowiadanie lub wiersz profilaktyczny.

W kategorii: ulotka profilaktyczna I miejsce otrzymały: Aleksandra Petyniak uczennica klasy II SP w Węglówce i Marika Prokopik – uczennica klasy I SP
w Węglówce. Dziewczynom gratulujemy pomysłu i wyobraźni plastycznej.

W kategorii: wiersz II miejsce uzyskał  Maksymilian Kut uczeń klasy 5 Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Węglówce. Gratulujemy sukcesu i wyobraźni twórczej oraz zdolności poetyckich.

Życzymy wielu sukcesów w kolejnych konkursach!

 

Recommended Posts