11 czerwca 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w grze terenowej, która odbywała się na obszarze Węglówki. Poszczególne grupy wraz z opiekunami miały trafić do miejsc na terenie wsi, które ukryte były w specjalnie ułożonych zagadkach oraz rozwiązać przypisane do poszczególnych punktów zadania. Uczniowie musieli wykazać się m. in. wiedzą matematyczną, polonistyczną oraz znajomością geografii i historii Węglówki. Pojawiły się też zadania ponadprogramowe np. wykorzystanie alfabetu Morse’a.  Na wracających do szkoły uczniów, czekało ognisko i pieczenie kiełbasy. Zabawa zakończyła się szukaniem skarbu ze słodkościami, ukrytego na terenie przylegającym do szkoły. Zabawa poza celami dydaktycznymi, polegającymi na posłużeniu się wiedzą z zakresu różnych przedmiotów czy znajomości własnej miejscowości, służyła integracji społeczności szkolnej po długiej przerwie spowodowanej nauka zdalną.

Recommended Posts