Informuję, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Rada Gminy Korczyna podjęła uchwałę zmieniającą warunki przyznawania stypendiów i nagród Wójta Gminy Korczyna.

Stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen klasyfikacji rocznej co najmniej 5,75.

Termin składania wniosków przez Rodziców o stypendia i nagrody Wójta Gminy Korczyna został przedłużony do 31 lipca 2021 r.

Wzór wniosku przekazany przez Gminę Korczyna: WNIOSEK Loklany Program – stypendia z klauzulą

Recommended Posts