W zajęciach koła przyrodniczego brało udział 20 uczniów z klas czwartej i piątej, którzy w ich trakcie mogli poszerzać swoje zainteresowania z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Poszczególne ćwiczenia poświęcone były szczególnie tym aspektom, na które często brakuje czasu podczas lekcji. Przeważały więc zajęcia praktyczne nad teoretycznymi. Uczniowie mieli między innymi szansę poświęcić kilka godzin na mikroskopowanie. Oglądali pod mikroskopem gotowe, dostępne w szkole preparaty, ale również przygotowywali własne, wykazując się pod tym względem niemałą inwencją. Sporym zainteresowaniem cieszyły się godziny poświęcone owadom zapylającym. Uczniowie wykonali domki dla tych owadów, które umieścili we własnych ogródkach. Najwięcej radości przyniosły eksperymenty biologiczne, chemiczne i fizyczne. Dzieci miały szansę samodzielnie sprawdzić niektóre teorie, pracować z wykorzystaniem metody naukowej, uczyć się typowo naukowego podejścia do spraw związanych z poznawaniem przyrody. Uczniowie chętnie rywalizowali tez przy różnorodnych konkursach z zakresu biologii, geografii i chemii.

Zainteresowaniem cieszyło się również koło taneczne. Uczestniczyły w nim dziewczynki z klas od trzeciej do szóstej. Zajęcia miały na celu rozwijanie zainteresowań uczennic, ale także rozwój ich muzykalności, wrażliwości, pracy w zespole. Podczas zajęć przygotowywano układy taneczne, które zostaną zaprezentowane podczas planowanych uroczystości szkolnych i środowiskowych.

W drugim półroczu zajęcia będą kontynuowane.

Recommended Posts