1. Ze strony szkoły należy pobrać kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
  2. Kartę wypełnić czytelnie. Kartę podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie.
  3. Kartę należy dostarczyć do szkoły:
    – w zaklejonej kopercie w godz. 7.00 – 15.00. Na kopercie wpisujemy „Świetlica”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce kartę zgłoszenia można wyjątkowo złożyć elektronicznie . Wypełniona Kartę zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać  na pocztę szkoły spweglowka@wp.pl lub dziennik elektroniczny na konto dyrektora szkoły. W temacie wiadomości wpisać  „świetlica”.

UWAGA!.

Oryginalne zgłoszenie należy wówczas dostarczyć do szkoły w późniejszym terminie, najpóźniej do  15 sierpnia br.

Miejsce pracy-pieczęć zakładu pracy. 

Jeżeli rodzic (rodzice, opiekunowie prawni)  nie będzie mógł uzyskać pieczątki zakładu pracy ze względu na obecną sytuację  do dnia złożenia karty proszę wpisać nazwę zakładu pracy z adresem i numerem telefonu oraz podpisać oświadczenie znajdujące się na karcie. 

Termin składania kart zapisu do świetlicy szkolnej upływa 03. kwietnia 2020 r.

Karta zapisu dziecka do świetlicy (pobierz)

Recommended Posts