Powołując się na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej informuję, że istnieje możliwość:

od 18 maja br.:

  • prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

od 25 maja br.:

  • wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z  elementami zajęć dydaktycznych;
  • organizacji konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych,;

od 1 czerwca br.:

  • organizacji  konsultacji dla uczniów wszystkich klas

 

Proszę zapoznać się  z wytycznymi sanitarnymi dotyczącymi zasad działania szkół od 18 maja.

Poniżej linki do  tych wytycznych.

Dyrektor Szkoły

Ewa Rygiel

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna
Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol
Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

 

 

Recommended Posts