Jako początek powstania wsi Węglówka uznaje się koniec XIV lub początek XV wieku. W różnych okresach wieś miała różne zbliżone nazwy Waniwka (Waniłka). Jednym z właścicieli Węglówki była żona Aleksandra hrabiego Fredry, autora „Zemsty”. Już w roku 1600 Węglówka miała swoją parafialną cerkiew. W 1898 roku na miejscu starej została wybudowana nowa cerkiew greko-katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W 1946 roku utworzono przy tej świątyni parafię rzymsko-katolicką.

Węglówki nie omijały klęski żywiołowe, nieurodzaje i epidemie chorób. Głód i choroby dziesiątkowały ludność, którą chowano w lesie. Miejsce to nazwano „Pogorzelec”

Na cmentarzu w Węglówce spoczywa dowódca oddziału partyzanckiego z czasów Powstania Styczniowego Ignacy Kurkowski. W 1934 roku Węglówkę zamieszkiwało 1938 Zamieszańców, 131 Polaków, 9 Żydów i 3 ludzi innej narodowości. Pomimo różnic narodowościowych ludność ta żyła w zgodzie.

Po drugiej wojnie światowej w latach 1945-1947 w ramach akcji „Wisła” została przymusowo wysiedlona rdzenna ludność Węglówki „Zamieszańcy”. We wsi pozostało tylko 67 osób. Większość wysiedlonej ludności osiedliła się w okolicach Lwowa, Drohobycza i Borysławia.

Węglówka to wioska bardzo malownicza, położona w dolinie wśród leśnych wzgórz Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Nieodłącznym elementem krajobrazu jest tu ośrodek przemysłu naftowego, nad którym widnieją maszty i „trójwagi” przy otworach wydobywczych. Rozwój przemysłowy wsi zaczął się, gdy odkryto na jej terenie ropę naftową. Stało się to za przyczyną Ignacego Łukasiewicza – pioniera przemysłu naftowego na ziemiach Podkarpacia. Do Węglówki przywędrowała wówczas grupa wiertaczy angielskich z przedsiębiorcą Nelsonem Keithem (1843r.-1898r.), który tu założył pierwszą kopalnię ropy. Po śmierci został pochowany w pobliżu miejscowej cerkwi- obecnego kościoła. Nagrobek jego zachował się do naszych czasów.

Założona przez niego kopalnia rozwijała się nadal. Wprowadzono nowocześniejszy sprzęt do wydobywania ropy, wiercono nowe odwierty. Powstały też Kopalnia I i Kopalnia II w Węglówce. Działalność Nelsona Keitha jest kontynuowana do dziś, chociaż ropy jest o wiele mniej niż w owych czasach.