Poziom świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, mimo zmian jakie zaszły w ostatnich latach, nadal jest bardzo niski. Dlatego edukacja ekologiczna jest potrzebą naszych czasów. Istotnym elementem tych działań powinna być edukacja ekologiczna prowadzona na wszystkich poziomach kształcenia i wychowania, począwszy od przedszkola skończywszy na edukacji dorosłych. Edukacja ekologiczna prowadzona w szkołach jest najtańszą inwestycją w ochronę środowiska. Jest to proces ciągły i długotrwały, a na jego efekty trzeba będzie poczekać kilka lat. Jest to szczególnie ważne na obszarach przyrodniczo cennych a takim jest Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, na terenie którego położona jest Węglówka.

Szkoła Podstawowa w Węglówce w latach 1995-2002 uczestniczyła w programie ?Czysta Wisła i Rzeki Przymorza” współpracując z Fundacją Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie.  Udział w Programie przyczynił się do intensyfikacji działań o charakterze ekologicznym podejmowanych w naszej miejscowości.

Działania te wyrażały się m.in. w:

 • Prowadzeniu przez dzieci badań stanu środowiska;
 • Likwidacji, przy pomocy Urzędu Gminy w Korczynie, nielegalnych składowisk odpadów;
 • Zwracanie się do instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody w sprawie zagrożeń miejscowych pomników przyrody;
 • Organizowaniu od 2000 roku sejmików ekologicznych;
 • Udziale dzieci w konkursach o tematyce ekologicznej;
 • Opracowaniu przez nauczycieli szeregu materiałów edukacyjnych o tematyce ekologicznej (programy, scenariusze zajęć, referaty, które po opublikowaniu służą innym nauczycielom).

Jedną z form edukacji ekologicznej prowadzonej w Zespole Szkół w Węglówce są sejmiki ekologiczne, które Szkoła organizuje przy współpracy Wójta Gminy Korczyna.

Sejmiki ekologiczne pozwalają w przystępny sposób przedstawić problemy dotyczące najbliższego środowiska. Dzieci i młodzież mają okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu środowiska i przyrody. Spotkania z uczniami i nauczycielami z różnych szkół stają się okazją do  zawierania nowych znajomości, ale i do wymiany poglądów i doświadczeń. Głównymi bohaterami spotkań są uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe oraz gimnazja z regionu. Zapraszamy również przedstawicieli władz samorządowych z regionu, władz oświatowych, instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ochronę środowiska w regionie i leśnictwa.

Dotychczas zorganizowaliśmy:

 • Powiatowy Sejmik Ekologiczny: „Ziemia naszym domem” 2000r.
 • Regionalny Sejmik Ekologiczny: „Woda jest życiem” 2001r.
 • Regionalny Sejmik Ekologiczny:  „Energia przyjazna środowisku”2002r.
 • Regionalny Sejmik Ekologiczny:  „Zdrowo jesz- zdrowiej żyjesz” 2003r.
 • Regionalny Sejmik Ekologiczny:  „Las naszym bogactwem” 2004r.
 • Regionalny Sejmik Ekologiczny:  „Nasze małe Ojczyzny”  2005r.
 • Regionalny Sejmik Ekologiczny:  „Zdrowa przyroda zdrowy człowiek”2006r.
 • Regionalny Sejmik Ekologiczny:  „Dziś i jutro naszego klimatu” 2007r.
 • Regionalny Sejmik Ekologiczny:  „Wieś przyjazna środowisku” 2008r.