I półrocze: od 02.09.2019 r. do 31.01.2020 r.

II półrocze: od 01.02.2020 r. do 26.06.2020 r.

Data
02.09.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31.12. 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna
31.01.2020 r.
Klasyfikacja śródroczna
13 – 26.01.2020 r.
Ferie zimowe
09 – 14.04.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
21 – 22-23.04.2020 r.
Egzamin ósmoklasisty
19.06.2020 r.
Klasyfikacja roczna i końcowa
26.06.2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27.06 – 31.08 2020 r.
Ferie letnie
EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W terminie głównym:
W terminie dodatkowym:
język polski
21 kwietnia 2019r. (wtorek)
1.06.2020 r. (poniedziałek)
matematyka
22 kwietnia 2019r. (środa)
2. 06.2020 r. (wtorek)
język angielski
23 kwietnia 2019r. (czwartek)
3.06.2020 r. (środa)
19 czerwca 2020r.
Ogłaszanie wyników egzaminu ósmoklasisty
19 czerwca 2020r
Przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń
26 czerwca 2020 r.
Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym
TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Data
Godzina
Tematyka
25.09.2019
16.00
Zebranie ogólne. Wybory rady rodziców (klasowych, szkolnej)
30.10.2019
15.00 – 17.00
Dyżur-konsultacje
18.12.2019
15.00 – 17.00
Dyżur-konsultacje. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
31.01.2020
16.00
Wywiadówka – I półrocze
24.02.2020
16.00
Spotkanie z rodzicami uczniów klasy 8 w sprawie egzaminu.
25.03.2020
15.00 – 17.00
Dyżur – konsultacje
19.05.2020
15.00 – 17.00
Dyżur-konsultacje. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
31.10.2019 r.
czwartek
21-22-23.04.2020r.
3 dni egzaminu ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)
24.04.2020 r.
piątek po egzaminie
12.06.2020 r
piątek po Bożym Ciele
24-25.06.2020 r.
środa, czwartek