1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa w Węglówce otrzymała imię Ignacego Łukasiewicza oraz sztandar. Od tego dnia uczniowie kultywują tradycję łukasiewiczowską w naszej Szkole. Ślady pamięci o Ignacym Łukasiewiczu widnieją już na szkolnym korytarzu, gdzie zamontowano tablicę pamiątkową z wizerunkiem Patrona Szkoły Podstawowej. Mamy również kącik pamięci o Ignacym Łukasiewiczu, który znajduje się w jednej z sal lekcyjnych. Są to fotografie Patrona Szkoły, zdjęcia starej kopalni w naszej miejscowości oraz duplikat pierwszej lamy naftowej. Uczniowie mają okazję zapoznania się z sylwetką twórcy przemysłu naftowego na Podkarpaciu i jego związku z Węglówką.

Aby przybliżyć uczniom sylwetkę Patrona naszej Szkoły każdego roku odbywa się Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły – Ignacym Łukasiewiczu. W konkursie biorą udział uczniowie z klas IV- VI Szkoły Podstawowej. Regulamin konkursu zakłada dwa etapy zmagań uczniów: I -klasowy i II- szkolny. Uczniowie poznają postać Patrona naszej Szkoły na lekcjach do dyspozycji wychowawcy oraz podczas zajęć koła polonistycznego. Pracują w oparciu o książki, czasopisma, fotografie oraz filmy wideo poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi. Tradycyjnie już konkurs odbywa się w grudniu. Przedstawiciele uczniów naszej Szkoły biorą również udział w Sesjach Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza”, podczas których  poszerzają wiedzę o Patronie szkoły i naocznie poznają miejsca, gdzie żył i pracował Łukasiewicz.